031-37735360 info@kiancontrol.com

کد دوره :

KC322

تجهیزات آموزشی مورد استفاده در این دوره :

ست های آموزشی فستو – PLC S7 400 & 400H 

Course name :

PCS7 II  (DCSII)

پیش نیاز :

PCS7 I

نام دوره

PCS7 II  (DCSII)

طول دوره

32 ساعت (4 روز)

تصویر دوره

سرفصلهای این دوره :

  • انواع روش‌های ساخت پروژه
  • معرفی DRIVER BLOCKهای PCS7
  • کار با PROCESS TAGS
  • طراحی فانکشن بلاک با قابلیت OCM با برنامه نویسی به روش SCL
  • ایجاد قابلیت تولید آلارم در FB
  • کار با IMPORT/EXPORT ASSISTANT
  • نحوه پیکربندی CLINET/SERVER
  • طراحی و استفاده از MAINTENACE STATION
  • طراحی و استفاده از CENTRAL ARCHIVE STATION (CAS)
 
شروع گفتگو
کارشناس آنلاین ما
سلام
آیا به صحبت با کارشناس ما علاقمند هستید؟