031-37735360 info@kiancontrol.com

صنایع داروسازی

فستو راه‌کارهای اتوماسیون به صورت سفارشی را برای صنایع بیوتکنولوژی، داروسازی و آرایشی ارائه میدهد. این که آیا شما با استفاده از فرآیندهای بیوتکنولوژیکی یا شیمیایی مواد اجزای تشکیل دهنده دارویی فعال را تولید میکنید و فرمولاسیونهایی را به عنوان یک سازنده قرارداد تهیه میکنید و یا به پر کردن تزریقات در اتاق های تمیز میپردازید، میتوانیم فرایندهای شما را به صورت خودکار به منظور تولید محصول با اطمینان انجام دهیم. راه‌حلها و روشها، محصولات و دوره‌های آموزشی فستو افزایش اطمینان بازدهی را فراهم میکند. به مهارتهای مهندسی و همچنین چندین دهه تجربه در فنآوری اتوماسیون ما تکیه کنید.

تولید قرص

فرایند اتوماسیون قابل اعتماد و هوشمندانه

بسیاری از مراحل دخیل در فرآیند تولید قرص پتانسیل قابل توجهی را به منظور بهینه‌سازی فناوری اتوماسیون ارائه می‌دهند. مؤلفه‌ها و راه‌حلهای فستو قابلیت تکرارپذیری و قابلیت اطمینان فرآیند را به عنوان مثال در راکتور بدون به خطر انداختن بازدهی فراهم میکنند.

تولید داروهای تزریقی

بسیاری از مراحل درگیر در تولید داروهای تزریقی پتانسیل قابل توجهی را به منظور بهینه‌سازی در فنآوری اتوماسیون ارائه میدهند. مؤلفه‌ها و راه‌حلهای فستو  قابلیت ساخت یا تولید مجدد فرآیند را فراهم می‌آورد.

تولید کرم

اتوماسیون قابل اعتماد فرایندها

مراحل زیادی در تولید محصولات نیمه جامد را میتوان با قطعات و راه‌حلهای فستو بهینه کرد. فناوری اتوماسیون از فستو قابلیت ساخت یا تولید مجدد، قابلیت اطمینان فرآیند و کارایی از تولید تا بسته بندی را به شما ارائه میدهد.

شروع گفتگو
کارشناس آنلاین ما
سلام
آیا به صحبت با کارشناس ما علاقمند هستید؟