شعار کیان

ما مهندسین بهره وری هستیم...

معرفی و چشم انداز

شرکت مهندسی کیان کنترل آپادانا نمایندگی رسمی شرکت فستو پنوماتیک و فعال در زمینه
اتوماسیون صنعتی و کنترل فرآیند، ابزار دقیق و محرک های صنعتی می باشد.

آموزش، مشاوره، طراحی، تولید، تامین، راه اندازی و اجرا

ما به عنوان یک شرکت خانوادگی، از نظر مالی مستقل و به مسائل اجتماعی متعهدهستیم. به همین دلیل تفکر ما محدود به سال های مالی نیست و برای بلندمدت فکر و عمل
می کنیم.

کیان کنترل آپادانا

آموزش، مشاوره، طراحی، تولید، تامین، راه اندازی و اجرا

ما به عنوان یک شرکت خانوادگی، از نظر مالی مستقل و به مسائل اجتماعی متعهد
هستیم. به همین دلیل تفکر ما محدود به سال های مالی نیست و برای بلندمدت فکر و عمل
می کنیم. همچنین ارزش های سازمانی ما، در ساختار سازی سازمان و چگونگی رفتار و
شکل دهی ارتباطاتمان ما را هدایت می کنند.

چشم انداز سازمانی

همچنین به عنوان بخشی از شبکه جهانی فستو، ما به ارزش های این شرکت بین المللی پایبند هستیم.

We value each other......ما برای یکدیگر ارزش قائل هستیم.

We are determined.......ما مصمم هستیم.

We are dependable......ما قابل اعتماد هستیم.

We are visionary......ما رویا پرداز هستیم.

We are ambitious......ما بلند همت و جاه طلب هستیم.

کیان کنترل آپادانا

1383
سال تاسیس
2000
مشتری
195
شرکت با ما کار می کند
2
دفاتر
19
اعضای تیم
426
پروژه های تکمیل شده
همکارانی که همیشه برای خدمت رسانی به شما حاضر هستند

تیم کیان

علی سبوحی

مدیر عامل

حسین سبوحی

رئیس هیات مدیره

میترا محتاج

مدیر بازرگانی

علی اکبر دادنژاد

کارشناس فروش