نمایش دادن همه 12 نتیجه

Drive

2,500,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی تنظیم پارامترها و پیکربندی در درایوهای میکرومستر زیمنس را پیدا خواهید کرد.

ePLAN

2,650,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی طراحی تابلوهای برق و اتوماسیون و نقشه خوانی و تحلیل مدارات الکتریکی را پیدا خواهید کرد.

ePLAN Propanel

2,850,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی طراحی و جانمایی تابلوهای برق و اتوماسیون به صورت سه بعدی را پیدا خواهید کرد.

Pcs7I

6,000,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی ایجاد و راه اندازی پروژه های کنترلی و مانیتورینگ را در محیط نرم افزار PCS7 زیمنس را در سطح مقدماتی پیدا خواهید کرد.

Pcs7II

6,000,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی ایجاد و راه اندازی پروژه های کنترلی و مانیتورینگ را در محیط نرم افزار PCS7 زیمنس را در سطح پیشرفته پیدا خواهید کرد.

Pid Control

2,500,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی تحلیل لوپ کنترلی و فرمان متناسب به عملگر با توجه به میزان خوانده شده از سنسور را پیدا خواهید کرد.

PLCI (300 – 1200)

3,500,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی انتخاب سخت افزار مناسب پروژه و پیکربندی آن همچنین برنامه نویسی ، طراحی و عیب یابی برنامه در سطح مقدماتی را پیدا خواهید کرد.

PLCI (400 – 1500)

3,850,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی انتخاب سخت افزار مناسب پروژه و پیکربندی آن همچنین برنامه نویسی ، طراحی و عیب یابی برنامه در سطح مقدماتی را پیدا خواهید کرد.

PLCII (300 – 1200)

3,600,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی برنامه نویسی پروژه های پیچیده با روشهای استاندارد ، کنترل کمیت های آنالوگ و اجرای پروژه هایی در سطح متوسط و بزرگ را پیدا خواهید کرد.

PlcII (400 – 1500)

4,250,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی برنامه نویسی پروژه های پیچیده با روشهای استاندارد ، کنترل کمیت های آنالوگ و اجرای پروژه هایی در سطح متوسط و بزرگ را پیدا خواهید کرد.

Tia Portal

3,500,000 تومان
در این دوره با برنامه نویسی PLC سری 300 یا 1200 در محیط تیاپورتال آشنا میشوید که مقدماتی و پیشرفته آن در دو دوره متفاوت انجام می شود.

ربات های صنعتی

7,000,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی شناخت انواع حرکتها و برنامه نویسی برای اجرای حرکتها و فرمان های درخواستی را پیدا خواهید کرد.