نمایش دادن همه 6 نتیجه

Ethernet

4,000,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی پیکربندی ، برنامه نویسی و راه اندازی شبکه اترنت در سطح پیشرفته را پیدا خواهید کرد.

Industrial Networks

5,300,000 تومان
با گذراندن این دوره شما با انواع توپولوژی شبکه های صنعتی آشنا خواهید شد ، همچنین توانایی پیکربندی ، برنامه نویسی و راه اندازی شبکه های پروفی باس و اترنت را پیدا خواهید کرد.

Modbus

4,000,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی پیکربندی ، برنامه نویسی و راه اندازی شبکه مدباس در سطح پیشرفته را پیدا خواهید کرد.

Monitoring Wincc

3,600,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی شبیه سازی گرافیکی خط تولید در کامپیوتر (نرم افزار WINCC ) و اتصال آن به نرم افزار کنترلی (سیمتیک و تیاپورتال ) را پیدا خواهید کرد.

Profibus

4,000,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی پیکربندی ، برنامه نویسی و راه اندازی شبکه های پروفی باس در سطح پیشرفته را پیدا خواهید کرد.

Wincc Flexible (Hmi)

3,850,000 تومان
با گذراندن این دوره شما توانایی شبیه سازی گرافیکی خط تولید در HMI و اتصال آن به نرم افزار کنترلی (سیمتیک یا تیاپورتال ) را پیدا خواهید کرد.